Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

Celf Sioned Glyn

 

Recent Forum Posts

Newest Members

Recent Photos

Cefndir

Fy enw i yw Sioned Glyn. Rwyn byw ym Mangor. Cefais fy ngeni yn Gorseinon a fy magu yng Nghaerdydd. Dwin ymddiddori mewn bob math o gelf gwahanol yn enwedig Caligraffi Celtaidd. Ar hyn o bryd rwyn gwneud mapiau o wahanol ardaloedd yng Nghymru. Y bwriad yn y pendraw yw creu darnau o waith yn dangos bob ardal o'm gwlad. Ers blynyddoedd lawer yr wyf wedi derbyn amrywiol gomisiynau i greu gweithiau gogyfer a phob math o achlysuron. Yr wyf hefyd wedi mentro i feysydd eraill, megis peintiadau acrylig, gwaith serameg a gweithiau gwydr . Rwyf wedi cyhoeddi llyfrau cartwnau hanes Cymru a chyfres Cyffro gan y Lolfa. FY mhrif ysbrydoliaeth yw fy Ngwlad a'i thirlun. Rwyn athrawes Gelf ers blynyddoedd lawer mewn ysgol uwchradd leol.


My name is Sioned Glyn. I live in Bangor. I was born in Gorseinon and brought up in Cardiff. I love all kinds of art especially Celtic Calligraphy. At the moment I am working on maps of different areas of Wales, I hope in the end to finish every part of Wales! I have written a few cartoon books for children which concentrate on Welsh history. During the past few years I have worked on many different projects. My inspiration is my country and it's landscape. Recently I have been working on exploring new avenues. Here are a few examples....